#1: Tú vodu nepi! s Annamarie Velič

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Začiatky

V čase keď Annamarie končila gymnázium,  na Slovensku ekológia ani enviromentalistika nebola študijný odbor.

Preto sa napokon rozhodla študovať STU v Bratislave, odbor technológia vody.

Netušila, aké to bude náročné, no podarilo sa jej ukončiť bakalára.

Získala štipendium a vycestovala do USA na Wayne State University. Tam študovala manažment odpadov. Istý čas pracovala ako konzultant a pracovala aj so vzduchom, čistotou pôdy a podzemnej vody. Získala rozhľad do rôznych oblastí, ktorý zúžitkovala neskôr.

Američania majú zemný plyn, ropu... a my máme vodu. Pitná voda a Žitný ostrov je náš poklad. Máme obrovské bohatstvo, ktorou vieme zásobiť takmer celú Európu.

Za našu vodu

Annamarie pracovala pre jedného z bratislavských kandidátov na primátora, ktorý si nechal vyhotoviť knihu (Plán pre Bratislavu) o tom, ako by mala vyzerať Bratislava ak by sa stal primátorom, čo je dosť unikátne. Annamarie mala na starosti vodu.

Podarilo sa jej osloviť veľa odborníkov a spoločne zostavili road mapu o tom, čo by sa malo v Bratislave udiať s vodou – napríklad o tom ako ju čistiť a zadržiavať.

Keď sa v meste zadržiava voda a vytvoria sa zelené oázy, pri vyparovaní na seba naviaže teplo a v lete nie je tak horúco.

Splachovať pitnou vodou je do očí bijúci hriech.

Kapitolu úspešne v októbri dokončili a odovzdali.

V novemberi 2017 vyšla správa na Slovensku, že päť obcí na Žitnom ostrove majú problém s pitnou vodou – našiel sa jedovatý pesticíd atrazín.

Znova sa spojila s tímom ľudí, s ktorými spolupracovala a pátrali po tom, čo sa stalo a ako sa to mohlo stať. Prišli na to, že už v roku 2009 v monitorovacích vrtoch Hydrometeorologického ústavu bol atrazín spomenutý.

Niekto o tom vedel a zanedbal si svoju prácu.

Z tohto popudu založili v rámci združenia “Za našu vodu” kampaň “Tú vodu nepi!”.

Tú vodu nepi!

Ciele kampane:

  • poskytnúť ľuďom informácie o kvalite vody, ktorú ľudia pijú. Mnoho krát ľudia ani nevedia, ktoré vodárne im pitnú vodu poskytujú a preto by to malo byť jasné zverejňované na webe.
  • chránená a kontrolovaná podzemná voda. Ak kontaminovaná podzemná voda dotečie do vodárenských studní, tak je už neskoro.

Obec Baku testovali preto, lebo to bola jedna z prvých obcí, kde sa atrazín objavil. Chceli uistiť ľudí, že voda je už teraz bezpečná – vzorka vyšla s dobrými výsledkami.

Kvetoslavove našli netoxický pesticíd a upozornili hlavného hygienika na Slovensku. Chcú aby nastavil limity aj metabolity pesticídov.

Pesticídy sa pri daždi spláchnu do podzemných vôd, možno až do hĺbky 80 metrov a potom prídu až do pitnej vody. Trvá to aj roky a postupne sa rozpadnú na iné látky a tie sa volajú metabolity pesticídov. Niekedy sú netoxické, no niekedy sú toxické ešte viac.

Brali ďalšie vzorky v Modre, v Bratislave a na Žitnom ostrove. Vodu testujú na 100 rôznych pesticídov a ďalšie metabolity, dohromady možno 300-400 látok. Takisto však hľadajú prítomnosť kovov a baktérií.

Jedno otestovanie stojí 500 EUR – zahŕňa to aj podporu združenia, výjazd, IT služby a ďalšie.

Pri Starine, vodnej nádrži pri Košiciach, bol vyrúbaný les a okolitá voda prestala vsakovať do pôdy. Keď začalo pršať, tak sa rinulo blato a to začalo vtekať do vodnej nádrže. Tam so sebou prinieslo aj baktérie a tie môžu pitný zdroj znehodnotiť.

Podobných prípadov bolo na Slovensku už veľa a chvíľu trvá, kým je možné túto vodu vyčistiť a znova použiť.

Klimatické zmeny prinášajú so sebou riziko nedostatku vodu a preto by sme si nemali nechať podobnými spôsobmi kontaminovať naše vodné zdroje.

Cieľom združenia nie je vyplašiť ľudí aby prestali piť vodu z vodovodu. Ak sa jedna obec vyzbiera na 500 EUR, tak otestujú pitný zdroj v jednej domácnosti. Bude to spoľahlivý výsledok pre všetkých, pretože všetky domácnosti v menšom meste alebo obci majú jeden pitný zdroj.

Peniaze je možné poslať na stránke https://www.zanasuvodu.sk/tu-vodu-nepi.

Záujem širokej verejnosti ide postupne  – každý deň sa pridáva 100 až 200 ľudí denne.

Kampaň bude ukončená v októbri. Cieľom je, aby presadili aj legislatívne zmeny. Zákony máme často krát dobré, ale musíme ich aj dôsledne uplatňovať.

No občianske zdržunie Za našu vodu bude fungovať dlhodobo.

Budúcnosť vody závisí aj od toho, čo sa udeje tento rok a či sa podarí zmeny naštartovať, aby došlo k dôslednej ochrane podzemnej vody.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.